תנאי שימוש באתר

נוסח לתנאי שימוש באתראלמוג פתרונות פיננסיים

האתר, מאפשר למשתמשים לקבל מידע על אפשרות קיומם של חסכונות פנסיוניים.

בעזרת הזנת נתונים אישיים בסיסיים ועל סמך נתונים אלו ,חברת אלמוג פתרונות פיננסיים מאתרת כספים מכלל חברות הביטוח השונות ופודה אותם עבור הלקוח.

השימוש באתר זה כפוף לתנאים המפורטים להלן, ושימוש במנוע החיפוש מהווה הסכמה לתנאי השימוש:

מטרת האתר  הינה לספק מידע על אפשרות קיומה של זכות ואין בו שום התחייבות לספק מידע מפורט עבור כספים אבודים טרם נחתם חוזה בין חברת אלמוג פתרונות פיננסיים .חוזה זה הינו ייפוי כוח המאפשר בדיקה מקיפה עבור הכספים אותם רוצה הלקוח למשוך.

חברת אלמוג פתרונות פיננסיים ממליצה למשתמשי האתר לעיין בקפידה בכל המידע המוצג באתר עוד בטרם ישתמשו במנוע החיפוש, לרבות עיון בכל המסמכים וההסברים המופיעים באתר ובייחוד בתנאי השימוש שלהלן.

חברת אלמוג פתרונות פיננסיים רשאית לשנות את תנאי השימוש באתר, להגביל או לחסום את השימוש באתר, להכניס באתר שינויים ושיפורים בכל עת, ואף להפסיק ולחדש את פעילותו מפעם לפעם, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא התראה מראש.

המידע מהווה אינדיקציה בלבד לאפשרות של הימצאות של כספים בקופות פעילות ולא פעילות בחברות הביטוח ע"י הזנת פרטים אישיים בסיסיים.

דבר זה אינו מעיד בהכרח על קיומן של זכויות כלשהן ולא ישמש ראיה לקיומה של זכות.

חברת אלמוג פתרונות פיננסיים עובדיו ונציגיו אינם אחראים למהימנות הנתונים המתקבלים במנוע החיפוש ולא יהיו אחראים לטעויות או לשגיאות במידע המוצג באתר, ובכלל זה לכל הסבר המוצג באתר, וזאת בין שהטעויות נגרמו כתוצאה ממידע שהועבר מהגופים המוסדיים ובין שהטעויות התקבלו כתוצאה מעיבוד המידע לצורך הצגתו באתר.

חברת אלמוג פתרונות פיננסיים עובדיו ונציגיו לא יישאו באחריות לכל שימוש שייעשה באתר, להתאמתו לצורכי הגולשים, לשינויים שייעשו בחומר המוצג באתר על ידי המשתמש או על ידי כל צד שלישי, ולכל נזק שנגרם למשתמש או לכל צד שלישי במישרין או בעקיפין משימוש באתר או במידע המוצג בו.

המידע המוצג באתר אינו בגדר תחליף לבירור זכויות המשתמש ישירות מול הגופים המוסדיים המנהלים את החסכונות הפנסיוניים בקופות פעילות ולא פעילות  בין אם הלקוח מודע לכספים או שלא.

השימוש באתר מיועד למטרות פרטיות בלבד. אין להשתמש בתכנים ובנתונים המופיעים באתר לכל מטרה, שאינה לצורך שימוש אישי ופרטי בלבד.

אין לגבות תשלום בעבור מסירת מידע שהתקבל באמצעות מנוע החיפוש של האתר ואין לאגור את המידע בשום דרך ממידע שהתקבל מהאתר.

תנאי השימוש וכל הקשור באתר נמצאים בשיפוטו של הדין הישראלי. כל מחלוקת בין משתמש או גולש באתר זה ובין חברת אלמוג פתרונות פיננסיים בשל פעילות, חיפוש או גלישה באמצעות האתר תתברר בישראל בבתי המשפט המוסמכים.

יצירת קשר
השאירו פרטים וניצור עמך קשר ממש בהקדם
שיתוף העמוד הנוכחי