מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות-אלמוג פתרונות פיננסיים

מדיניות פרטיות זו הינה מתייחסת לכלל ערוצי התקשורת והמדיה בהן מופעלים האתר ושירותיו ביניהן שיחות טלפון ורשת האינטרנט.

אם אינכם מסכימים לנוסח הנכתב באתר או לפעולה מסוימת אנא עזבו את האתר ואל תבצעו שום פעולה נגד רצונכם החופשי.

כל ביצוע פעולה באתר, יצירת פניה או מסירת מידע, משמעם כי קראתם את המפורט מטה והסכמתם לו.

אתר זה מופעל ע"י חברת אלמוג פתרונות פיננסיים ,

ניתן להשיג אותנו כפי שמפורסם באתר לכל שאלה:

בטלפון: 046725841/2

נייד:0546996221

מייל: almog.pitronot@gmail.com

האתר מלקט את הפרטים האישיים אותם הזנתם במטרה לספק ללקוחותינו את הפתרון הפיננסי היעיל ביותר עבורם.

חברת אלמוג פתרונות פיננסיים מתחייבת כי אינה תעביר פרטיכם בלי ידיעתכם לכל גורם צד ג'.

ע"י איסוף פרטיכם האישיים מהאתר תזכו לקבל את השירות היעיל ,האיכותי והמקצועי ביותר עבורכם ע"י מיטב מומחי המחלקה הפיננסית.

חשוב לציין ולהדגיש שאינכם חייבים למסור את המידע כולו או מקצתו לאתר, אולם בלא למוסרו ייתכן שלא נוכל להציע לכם שירותים כאלו ואחרים שהאתר מעמיד לרשותכם .

אך ללא פרטים אלה לא נוכל לסייע לכם לאתר את כספיכם ולפדות אותם.

אם בחרתם לפנות לאתר ו/או למסור את המידע לאתר (בין אם בכתב, בעל פה, בדוא”ל, בשיחת טלפון וכיו”ב) אתם תחשבו כמסכימים לכל האמור בהצהרת ומדיניות פרטיות זו, בתנאי השימוש של האתר ובכל מסמך אחר המופיע באתר וחל עליכם.

כמו כן, כמובן שיישמר אצל האתר מידע ביחס לשירותים אותם קיבלתם בפועל ממפעילת האתר ו/או למשא ומתן שהתנהל בינינו, ככל והתנהל כזה.

השימוש במידע שנאסף אצלנו ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין ו/או כל רשות מוסמכת, וזאת למטרות המפורטות מטה:

  • על מנת שנוכל ליצור עימכם קשר דרך הפרטים אותם הזנתם באתר ולבדוק עבורכם זכאות של משיכת כספיכם מחברות הביטוח השונות.
  • כדי להתאים את האתר לצרכיכם, לרבות בהצעת הצעות ייעודיות לכם וכדומה.
  • לכל מטרה אחרת, המפורטת בהצהרת ומדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של האתר או נדרשת לצורך איזה מהשירותים הרלוונטיים באתר.

כמו כן, מידע שלכם שנמצא בידי האתר עשוי להימסר לצדדים שלישיים באחד מהמקרים הבאים:

אם תפרו את תנאי השימוש באתר או תפרו כל מסמך משפטי מחייב אחר באתר, או אם תבצעו באמצעות או בקשר עם האתר פעולות כלשהן הנחזות כמנוגדות לדין, הפוגעות בצדדים שלישיים, המפרות חוזה או שיש בהן כדי לסכן או להזיק לאתר, לרבות כל ניסיון לבצען. במקרים אלה, יהיה האתר רשאי למסור את המידע לפי הנדרש. כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, ביניכם לבין האתר. האתר אינו מתחייב ששרתיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי מורשית למידע המאוחסן בהם.

יצירת קשר
השאירו פרטים וניצור עמך קשר ממש בהקדם
שיתוף העמוד הנוכחי